CloneX #16335
 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  YLLW

  4.4% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Unkept

  1.15% Có đặc tính này

 • Clothing

  WHT Utility Vest

  0.99% Có đặc tính này

 • Mouth

  GLD GRILLS

  1.03% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #16335
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  YLLW

  4.4% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Unkept

  1.15% Có đặc tính này

 • Clothing

  WHT Utility Vest

  0.99% Có đặc tính này

 • Mouth

  GLD GRILLS

  1.03% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  13561

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum