Milady 2901
 • Race

  clay

  14.78% Có đặc tính này

 • Drip Score

  21

  1.44% Có đặc tính này

 • Eye Color

  lilac

  2.5% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.37% Có đặc tính này

 • Shirt

  jesus tank

  1.19% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl purple

  2% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Number

  2901

  0.01% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.77% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 2901
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  clay

  14.78% Có đặc tính này

 • Drip Score

  21

  1.44% Có đặc tính này

 • Eye Color

  lilac

  2.5% Có đặc tính này

 • Background

  sonora

  3.37% Có đặc tính này

 • Shirt

  jesus tank

  1.19% Có đặc tính này

 • Hair

  bowl purple

  2% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.88% Có đặc tính này

 • Number

  2901

  0.01% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.77% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.61% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  2901

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum