• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
MERGE 13397
 • name

  MERGE

  22.45% Có đặc tính này

MERGE VV state-little state-little
MERGE 13397
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • name

  MERGE

  22.45% Có đặc tính này

MERGE VV
MERGE VV state-little state-little
09.14.22 My last piece of work on the proof of work Ethereum blockchain. A free edition to commemorate a moment in time.
 • Hợp đồng

  0xbd84...6145

 • ID token

  13397

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum