• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Sofa #358
 • Background

  Silver

  2.57% Có đặc tính này

 • Clothes

  Black Kimono - Blood Flame

  0.08% Có đặc tính này

 • Eyes

  Listener - Blood Flame

  0.08% Có đặc tính này

 • Mouth

  Elegant - Blood Flame

  0.04% Có đặc tính này

 • Earring

  Salamander Earrings - Blood Flame

  0.06% Có đặc tính này

 • Glasses

  Nothing

  70.11% Có đặc tính này

 • Face decoration

  Nothing

  57.16% Có đặc tính này

 • Hair

  Man Bun - Blood Flame

  0.04% Có đặc tính này

 • Hat

  Nothing

  48.88% Có đặc tính này

 • Hand

  Omamori - Blood Flame

  0.08% Có đặc tính này

 • Special effect

  Amaterasu

  1.19% Có đặc tính này

 • Type

  Blood Flame

  1% Có đặc tính này

 • Accessories

  Nothing

  66.75% Có đặc tính này

Sofa Vision
Sofa #358
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Silver

  2.57% Có đặc tính này

 • Clothes

  Black Kimono - Blood Flame

  0.08% Có đặc tính này

 • Eyes

  Listener - Blood Flame

  0.08% Có đặc tính này

 • Mouth

  Elegant - Blood Flame

  0.04% Có đặc tính này

 • Earring

  Salamander Earrings - Blood Flame

  0.06% Có đặc tính này

 • Glasses

  Nothing

  70.11% Có đặc tính này

 • Face decoration

  Nothing

  57.16% Có đặc tính này

 • Hair

  Man Bun - Blood Flame

  0.04% Có đặc tính này

 • Hat

  Nothing

  48.88% Có đặc tính này

 • Hand

  Omamori - Blood Flame

  0.08% Có đặc tính này

 • Special effect

  Amaterasu

  1.19% Có đặc tính này

 • Type

  Blood Flame

  1% Có đặc tính này

 • Accessories

  Nothing

  66.75% Có đặc tính này

Sofa Vision
Sofa Vision
Reveal here: https://reveal.sofanft.io/ Now you are the real Sofa Maker.
 • Hợp đồng

  0xdf1d...8581

 • ID token

  358

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum