• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
LOK Skin #1647976
 • ID

  1647976

  0.01% Có đặc tính này

 • Grade

  Legendary

  80.54% Có đặc tính này

 • Name

  Oriental Golden Dragon

  4.83% Có đặc tính này

League of Kingdoms Skin (Polygon)
LOK Skin #1647976
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • ID

  1647976

  0.01% Có đặc tính này

 • Grade

  Legendary

  80.54% Có đặc tính này

 • Name

  Oriental Golden Dragon

  4.83% Có đặc tính này

League of Kingdoms Skin (Polygon)
League of Kingdoms Skin (Polygon)
League of Kingdoms Skin is skin which you can decorate your kingdom’s castle in the League of Kingdoms, the world’s first blockchain MMO strategy game. The skins come with not only attractive looks but unique buffs that enhance your kingdom’s power. Owning rare and powerful skins will be the envy of others.
 • Hợp đồng

  0xc93c...ef4f

 • ID token

  1647976

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon