HAV

HAVOC Havoc

0x9F94...a850 copy

HAVOC HAVOC

$0.{4}1158

-14.19%

 • Tertinggi 24j

  $0.{4}1353

 • Terendah 24j

  $0.{4}1155

 • Vol 24j(HAVOC)

  1.25B

 • Vol 24j(USDT)

  14.90K

Waktu1m5m15m30m1J4J1H1M
LitePro

39m ago

Jual

$0.{4}1158

5.00M

$57.877

39m ago

Jual

$0.{4}1158

52.73M

$610.329

49m ago

Beli

$0.{4}1163

13.23M

$153.839

3h ago

Beli

$0.{4}1167

104.01M

$1213.48

4h ago

Beli

$0.{4}1155

34.38M

$397.006

6h ago

Jual

$0.{4}1157

5.00M

$57.827

6h ago

Jual

$0.{4}1157

96.00M

$1110.27

6h ago

Beli

$0.{4}1176

56.39M

$663.124

8h ago

Beli

$0.{4}1177

88.07M

$1036.91

8h ago

Beli

$0.{4}1166

10.80M

$125.879

8h ago

Beli

$0.{4}1164

13.52M

$157.367

9h ago

Beli

$0.{4}1159

8.05M

$93.275

9h ago

Jual

$0.{4}1159

5.00M

$57.954

9h ago

Jual

$0.{4}1159

5.00M

$57.932

9h ago

Jual

$0.{4}1159

423.10M

$4902.24

10h ago

Jual

$0.{4}1231

5.00M

$61.554

10h ago

Jual

$0.{4}1231

53.04M

$652.939

12h ago

Jual

$0.{4}1238

5.00M

$61.894

12h ago

Jual

$0.{4}1238

11.58M

$143.369

16h ago

Beli

$0.{4}1242

16.25M

$201.85

17h ago

Jual

$0.{4}1246

5.00M

$62.313

17h ago

Jual

$0.{4}1246

175.62M

$2188.64

22h ago

Jual

$0.{4}1343

48.73M

$654.421

22h ago

Beli

$0.{4}1353

7.34M

$99.319

22h ago

Jual

$0.{4}1353

5.00M

$67.636

26h ago

Jual

$0.{4}1349

5.00M

$67.445

26h ago

Jual

$0.{4}1349

96.00M

$1294.94

32h ago

Beli

$0.{4}136

601.21K

$8.176

33h ago

Beli

$0.{4}1357

32.68M

$443.546

33h ago

Beli

$0.{4}1349

57.21M

$771.73

34h ago

Beli

$0.{4}1337

43.67M

$583.886

35h ago

Jual

$0.{4}1325

45.71M

$605.879

36h ago

Jual

$0.{4}1344

5.00M

$67.211

36h ago

Beli

$0.{4}1345

52.91M

$711.603

38h ago

Beli

$0.{4}1339

17.47M

$233.811

40h ago

Jual

$0.{4}1333

5.00M

$66.629

40h ago

Jual

$0.{4}1333

5.03M

$67.081

40h ago

Beli

$0.{4}1334

7.02M

$93.731

41h ago

Beli

$0.{4}1332

12.22M

$162.815

42h ago

Beli

$0.{4}133

30.78M

$409.326

43h ago

Jual

$0.{4}1325

5.00M

$66.247

43h ago

Jual

$0.{4}1325

22.65M

$300.14

44h ago

Jual

$0.{4}1329

5.00M

$66.432

44h ago

Jual

$0.{4}1329

3.32M

$44.09

47h ago

Beli

$0.{4}1336

40.97M

$547.376

47h ago

Jual

$0.{4}1325

5.00M

$66.237

47h ago

Jual

$0.{4}1325

23.98M

$317.616

12-10

Beli

$0.{4}1331

2.99M

$39.771

12-10

Beli

$0.{4}1331

35.69M

$475.233

12-10

Jual

$0.{4}1328

68.16M

$905.298

$324,435

U
Uniswap V2
H

HAVOC

13,953,288,221

W

WETH

74

WETH : HAVOC

1:191117166.5

Jenis

Nilai/Token

Pengguna

notData notData
Tidak ada data