• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
xonom.bnb
 • Created Date

  1680809409

  0.01% Có đặc tính này

 • Registration Date

  1680809410

  0.01% Có đặc tính này

 • Expiration Date

  1712366360

  0.01% Có đặc tính này

 • Length

  5

  22.23% Có đặc tính này

 • Segment Length

  5

  22.46% Có đặc tính này

 • Character Set

  letter

  39.87% Có đặc tính này

 • Skin Name

  Default

  61.83% Có đặc tính này

 • Holding Skins

  Default

  56.76% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb state-little state-little
xonom.bnb
refresh
Giá

BNB BNB Chưa được niêm yết

 • Created Date

  1680809409

  0.01% Có đặc tính này

 • Registration Date

  1680809410

  0.01% Có đặc tính này

 • Expiration Date

  1712366360

  0.01% Có đặc tính này

 • Length

  5

  22.23% Có đặc tính này

 • Segment Length

  5

  22.46% Có đặc tính này

 • Character Set

  letter

  39.87% Có đặc tính này

 • Skin Name

  Default

  61.83% Có đặc tính này

 • Holding Skins

  Default

  56.76% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
Register your .bnb domains today. - **A [SPACE ID](https://space.id) Name Service**
 • Hợp đồng

  0xe3b1...e8a6

 • ID token

  40149376946476842168049583120414708816450827353561585654553567781590993357849

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  BNB Chain