Not a NFT Project #2042
 • Background

  Purple to Green

  7.8% Có đặc tính này

 • Clothes

  Stripe Hoodie

  6.33% Có đặc tính này

 • Head

  Blue

  10.68% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cheer

  4.5% Có đặc tính này

 • Headgear

  Army

  4.92% Có đặc tính này

 • Eyes

  Floor It

  1.38% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project #2042
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Purple to Green

  7.8% Có đặc tính này

 • Clothes

  Stripe Hoodie

  6.33% Có đặc tính này

 • Head

  Blue

  10.68% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cheer

  4.5% Có đặc tính này

 • Headgear

  Army

  4.92% Có đặc tính này

 • Eyes

  Floor It

  1.38% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project
Main twitter temporarily suspended. Follow https://twitter.com/0xnotpoopie We're trying to go from a startup to Not a NFT Project
 • Hợp đồng

  0x0394...86ef

 • ID token

  2042

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum