• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #4572
DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #4572
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

  DuDuLab Project
  DuDuLab Project state-little state-little
  Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
  • Hợp đồng

   0x365d...9537

  • ID token

   4572

  • Tiêu chuẩn token

   ERC-721

  • Mainnet

   Ethereum