CloneX #4527
 • DNA

  Robot

  29.99% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT Turban

  0.5% Có đặc tính này

 • Jewelry

  GLD Two Piece

  1.59% Có đặc tính này

 • Clothing

  PNK ORNG Fur Coat

  0.94% Có đặc tính này

 • Type

  MK1

  5.28% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #4527
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Robot

  29.99% Có đặc tính này

 • Hair

  WHT Turban

  0.5% Có đặc tính này

 • Jewelry

  GLD Two Piece

  1.59% Có đặc tính này

 • Clothing

  PNK ORNG Fur Coat

  0.94% Có đặc tính này

 • Type

  MK1

  5.28% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  11805

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum