• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 8048
 • Earring

  heart pearls earring

  0.63% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-harajuku

  1.29% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.94% Có đặc tính này

 • Hat

  sailor hat

  0.64% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.73% Có đặc tính này

 • Shirt

  zip polo

  0.66% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.42% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.94% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.28% Có đặc tính này

 • Hair

  og blue

  1.82% Có đặc tính này

 • Number

  8048

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  45

  0.85% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8048
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Earring

  heart pearls earring

  0.63% Có đặc tính này

 • Core

  lolita-harajuku

  1.29% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  15.94% Có đặc tính này

 • Hat

  sailor hat

  0.64% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.73% Có đặc tính này

 • Shirt

  zip polo

  0.66% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.42% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  ss-drip

  4.94% Có đặc tính này

 • Eyes

  classic

  10.28% Có đặc tính này

 • Hair

  og blue

  1.82% Có đặc tính này

 • Number

  8048

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Score

  45

  0.85% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8048

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum