• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 8313
 • Number

  8313

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.72% Có đặc tính này

 • Glasses

  prescription glasses

  2.32% Có đặc tính này

 • Shirt

  black blazer

  1.35% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.57% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  gucci cone tattoo

  0.34% Có đặc tính này

 • Drip Score

  41

  1.01% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.51% Có đặc tính này

 • Hat

  earflap cap

  0.66% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.53% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  6.05% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8313
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Number

  8313

  0.01% Có đặc tính này

 • Background

  bushland

  7.72% Có đặc tính này

 • Glasses

  prescription glasses

  2.32% Có đặc tính này

 • Shirt

  black blazer

  1.35% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  s-drip

  4.57% Có đặc tính này

 • Face Decoration

  gucci cone tattoo

  0.34% Có đặc tính này

 • Drip Score

  41

  1.01% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.51% Có đặc tính này

 • Hat

  earflap cap

  0.66% Có đặc tính này

 • Hair

  short blue

  1.86% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.53% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

 • Core

  prep

  6.05% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8313

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum