Wizard #3640
 • Background

  desert

  3.13% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  the king

  0.8% Có đặc tính này

 • Cloths

  hands down

  0.24% Có đặc tính này

 • Eyes

  spent

  1.5% Có đặc tính này

 • Mouth

  smirk

  0.59% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #3640
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  desert

  3.13% Có đặc tính này

 • Body

  dark

  6.1% Có đặc tính này

 • Headwear

  the king

  0.8% Có đặc tính này

 • Cloths

  hands down

  0.24% Có đặc tính này

 • Eyes

  spent

  1.5% Có đặc tính này

 • Mouth

  smirk

  0.59% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  3640

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum