Wizard #609
 • Background

  purple

  3.25% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.4% Có đặc tính này

 • Headwear

  black beanie

  0.8% Có đặc tính này

 • Cloths

  highwayman

  0.45% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  uhh

  0.6% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade state-little state-little
Wizard #609
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  purple

  3.25% Có đặc tính này

 • Body

  tan

  5.4% Có đặc tính này

 • Headwear

  black beanie

  0.8% Có đặc tính này

 • Cloths

  highwayman

  0.45% Có đặc tính này

 • Eyes

  angry

  1.23% Có đặc tính này

 • Mouth

  uhh

  0.6% Có đặc tính này

Wizards of the Tower Shade
Wizards of the Tower Shade state-little state-little
 • Hợp đồng

  0xf048...676b

 • ID token

  609

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum