FLO

FLOKI Floki Inu

0xfb5B...D37E copy

FLOKI FLOKI

$0.000144

+19.96%

 • Tertinggi 24j

  $0.000149

 • Terendah 24j

  $0.{3}1163

 • Vol 24j (FLOKI)

  24.33B

 • vol 24j(USDT)

  3.34M

Waktu1m5m15m30m1J4J1H1M
LitePro

27Beberapa detik lalu

Beli

$0.000144

836.07K

$120.407

2Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1447

22.11K

$3.2

3Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1448

46.17K

$6.685

3Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1448

11.94K

$1.728

3Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1448

20.80K

$3.012

3Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1448

498.50K

$72.185

5Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1448

1.64M

$237.798

6Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1449

738.94K

$107.049

6Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1447

47.98K

$6.944

6Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1447

5.31M

$768.066

7Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1447

367.67K

$53.206

9Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1446

97.25K

$14.06

15Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1445

4886.42

$0.70603

23Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1444

36.95K

$5.333

23Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1444

14.33M

$2068.82

24Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1444

7085.53

$1.023

24Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1444

36.93K

$5.333

24Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1444

13.64M

$1969.37

24Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1445

66.42K

$9.598

24Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1445

13.64M

$1970.38

25Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1446

24.48K

$3.54

25Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1446

24.53M

$3547.26

26Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1449

33.54K

$4.86

26Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1449

4.86M

$704.307

27Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1448

17.21K

$2.493

29Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1447

46.83K

$6.776

29Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1447

12.37M

$1789.64

31Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1447

37.17K

$5.38

31Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1447

14.77M

$2137.33

31Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1448

88.70K

$12.848

31Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1448

52.51K

$7.606

31Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1448

13.64M

$1975.18

31Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1449

132.89K

$19.258

32Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1449

0

$0

32Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1449

17.84M

$2585.13

33Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.000145

418.78K

$60.725

36Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1449

91.26K

$13.223

42Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1446

1747.32

$0.252703

42Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1446

2.00M

$289.246

42Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1446

341.52K

$49.391

43Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1446

3123.26

$0.451556

43Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1446

505.64K

$73.104

44Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1446

101.00K

$14.603

44Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1446

1894.49

$0.273925

44Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1446

1.05M

$152.195

46Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1447

35.33K

$5.111

46Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1447

310.60K

$44.952

49Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1449

14.53K

$2.106

49Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1449

45.94K

$6.658

50Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1449

4.17M

$604.874

$16,979,093

P
PancakeSwap
F

FLOKI

58,931,075,056

W

WBNB

15,423

WBNB : FLOKI

1:3821940.5

$779,370

A
ApeSwap
F

FLOKI

2,705,165,907

W

WBNB

708

WBNB : FLOKI

1:3821940.5

$619,151

B
Biswap
F

FLOKI

2,148,196,109

W

WBNB

563

WBNB : FLOKI

1:3821940.5

Jenis

Nilai/Token

Pengguna