FLO

FLOKI Floki Inu

0xfb5b...d37e copy

FLOKI FLOKI

$0.{3}1699

+18.72%

 • Tertinggi 24j

  $0.{3}1728

 • Terendah 24j

  $0.{3}1398

 • Vol 24j (FLOKI)

  18.83B

 • vol 24j(USDT)

  3.06M

Waktu1m5m15m30m1J4J1H1M
LitePro

44Beberapa detik lalu

Jual

$0.{3}1699

3153.45

$0.535766

44Beberapa detik lalu

Jual

$0.{3}1699

94.23K

$16.01

53Beberapa detik lalu

Jual

$0.{3}1699

368.55

$0.062617

53Beberapa detik lalu

Jual

$0.{3}1699

1.16M

$197.839

56Beberapa detik lalu

Jual

$0.{3}1699

401.281

$0.068181

56Beberapa detik lalu

Jual

$0.{3}1699

136.09K

$23.123

1Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1699

13.68K

$2.325

1Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1699

148.18K

$25.179

2Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.00017

171.46K

$29.153

2Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.00017

501.10K

$85.203

2Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.00017

12.38M

$2105.05

2Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1699

31.90M

$5419.26

2Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1697

18.98M

$3220.37

3Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1696

55.19K

$9.361

3Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1696

246.38K

$41.792

5Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1695

18.99M

$3217.81

6Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.000169

0

$0

6Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.000169

187.58K

$31.705

6Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1693

12.42M

$2103.27

7Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1693

2102.27

$0.355833

7Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1693

64.05K

$10.841

7Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1689

50.13K

$8.466

8Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1692

2291.49

$0.387724

8Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1692

726.30K

$122.892

10Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1693

2181.22

$0.369182

10Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1693

117.66K

$19.915

11Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1692

95.41K

$16.148

11Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1692

805.43K

$136.316

11Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1693

12.43M

$2102.98

11Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1692

7.47M

$1263.67

11Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1691

11.89M

$2010.52

11Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1692

414.20K

$70.072

11Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1692

3.55M

$599.739

11Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1692

12.44M

$2104.49

11Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1691

67.14K

$11.355

13Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.000169

17.63M

$2979.52

13Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1689

1.03M

$173.246

14Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1689

13.95M

$2355.79

14Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.000169

10.55M

$1782.83

15Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1688

27.78K

$4.688

16Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.000169

13.63M

$2303.38

16Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1687

149.53K

$25.231

16Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1687

63.46M

$10.71K

16Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1687

17.71M

$2988.75

17Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.000169

611.92K

$103.428

17Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.000169

34.70M

$5865.45

18Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1688

409.67K

$69.15

20Beberapa menit yang lalu

Beli

$0.{3}1688

114.92K

$19.401

21Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1688

16.76K

$2.829

21Beberapa menit yang lalu

Jual

$0.{3}1688

12.75M

$2153

$18,886,945

P
PancakeSwap
F

FLOKI

55,588,125,112

W

WBNB

16,394

WBNB : FLOKI

1:3385024.5

$866,737

A
ApeSwap
F

FLOKI

2,552,167,386

W

WBNB

752

WBNB : FLOKI

1:3385024.5

$688,580

B
Biswap
F

FLOKI

2,025,779,488

W

WBNB

598

WBNB : FLOKI

1:3385024.5

Jenis

Nilai/Token

Pengguna