• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
GBC #5866
 • Hat

  Visor Red

  3.09% Có đặc tính này

 • Background

  Green

  12.34% Có đặc tính này

 • Expression

  Wink

  9.54% Có đặc tính này

 • Clothes

  Puffer Yellow

  1.23% Có đặc tính này

 • Body

  Blueberry

  99.95% Có đặc tính này

 • Face Accessory

  X Face Tattoo

  16.81% Có đặc tính này

GMX Blueberry Club state-little state-little
GBC #5866
refresh
Giá

ARBITRUM ARBITRUM Chưa được niêm yết

 • Hat

  Visor Red

  3.09% Có đặc tính này

 • Background

  Green

  12.34% Có đặc tính này

 • Expression

  Wink

  9.54% Có đặc tính này

 • Clothes

  Puffer Yellow

  1.23% Có đặc tính này

 • Body

  Blueberry

  99.95% Có đặc tính này

 • Face Accessory

  X Face Tattoo

  16.81% Có đặc tính này

GMX Blueberry Club
GMX Blueberry Club state-little state-little
10,000 meticulously crafted Blueberry NFTs, embodying our ethos and shaping our project's destiny.
 • Hợp đồng

  0x17f4...a49f

 • ID token

  5866

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Arbitrum