CloneX #985
 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BLU-PURP

  3.41% Có đặc tính này

 • Facial Feature

  Angry TAT

  0.9% Có đặc tính này

 • Hair

  ZK Bucket

  0.66% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK Tee

  1.97% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Aviator

  1.62% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #985
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Human

  50.03% Có đặc tính này

 • Eye Color

  BLU-PURP

  3.41% Có đặc tính này

 • Facial Feature

  Angry TAT

  0.9% Có đặc tính này

 • Hair

  ZK Bucket

  0.66% Có đặc tính này

 • Clothing

  BLCK Tee

  1.97% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Aviator

  1.62% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
🧬 CLONE X 🧬 20,000 next-gen Avatars, by RTFKT and Takashi Murakami 🌸
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  17302

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum