• menu

Ví tiền điện tử hàng đầu châu Á và cổng vào Web3 thiết yếu của bạn

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh làm cho thế giới Web3 trở nên dễ tiếp cận hơn

btn btn

Bitget Wallet có nguồn nhân lực toàn cầu và hỗ trợ làm việc từ xa.

Vị trí tuyển dụng

Gửi hồ sơ của bạn tới [email protected]

Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm

Chuyên gia hệ thống dữ liệu DID

2 Người

Nhà phát triển Zero-Knowledge Proof (ZKP)

2 Người

Kỹ sư kiểm thử

2 Người

Nhà phát triển hợp đồng thông minh cấp cao

2 Người

Phát triển phần Backend (Thuật toán chia nhóm)

2 Người

Phát triển Backend (Tìm kiếm NFT)

2 Người

Phát triển Backend (Chuyên gia MPC)

2 Người

Kỹ sư phát triển Golang cấp cao

2 Người

Quản lý sản phẩm (Swap)

2 Người