• menu

Quỹ Bảo vệ Bitget Wallet

Quỹ bảo vệ rủi ro trị giá 300 triệu USD là cam kết của chúng tôi đối với tất cả người dùng Bitget Wallet
Bảo mật của Bitget Wallet đã được nâng cấp. Với hệ thống bảo mật và các biện pháp bảo vệ tài sản của Bitget, chúng tôi chia sẻ quỹ bảo vệ trị giá 300 triệu USD để tăng cường khả năng phòng chống rủi ro, đồng thời bảo vệ tài sản và giao dịch của người dùng. Chúng tôi đảm bảo an toàn cho tài sản và giao dịch của bạn ở mức cao nhất.

Quỹ trên chuỗi, có thể theo dõi và hoàn toàn minh bạch.

*Dựa trên giá mở cửa của ngày 15 tháng 11 năm 2022.
Số lượng trong quỹ
6500 BTC
Xem trong trình duyệt
BTC
Số lượng trong quỹ
1.6 tỷ USDT
Xem trong trình duyệt
USDT
Số lượng trong quỹ
4 triệu USDC
Xem trong trình duyệt
USDC
*Dựa trên giá mở cửa của ngày 15 tháng 11 năm 2022.
Bảo vệ tài sản của hơn 20,000,000 người dùng
Quỹ Bảo vệ phục vụ bạn như thế nào?
Mục đích của Quỹ Bảo vệ là đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng Bitget Wallet ở mức cao nhất. Trong trường hợp tổn thất tài sản của người dùng do các sự cố xảy ra với Bitget Wallet, Quỹ Bảo vệ sẽ được sử dụng để đảm bảo tài sản, quyền và lợi ích của người dùng được bảo vệ đầy đủ.
Tôi có thể đăng ký Quỹ Bảo vệ bằng cách nào?
Bitget Wallet luôn ưu tiên an toàn cho tài sản của người dùng. Nếu gặp bất kỳ tổn thất tài sản nào do sự cố nền tảng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố qua email [email protected]. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh tình hình để cung cấp cho bạn những phản hồi và giải pháp thỏa đáng.

Tìm hiểu thêm về các quy trình và lời khuyên bảo mật tốt nhất

Why you should choose a decentralized wallet to keep your assets?
what exactly are the differences between centralized and decentralized wallets? Why are decentralized wallets more secure?
Xem bài viết đầy đủ
What is Double Encryption Storage Mechanism (DESM)?
Double Encryption Storage Mechanism, or DESM, is a set of algorithms customized by BitKeep wallet for the encryption and storage of Mnemonic and Private Key.
Xem bài viết đầy đủ
Prevent DApp Over-Authorization Risks and Scams
As a wallet, safeguarding users’ assets is at the core of our mission. To achieve this, we believe in empowering users with the knowledge to recognize and prevent scams, ensuring a safe crypto experience.
Xem bài viết đầy đủ
Protect Yourself from Common Discord and Telegram Scams
No matter which Discord group you are in, don’t click on unidentified URL links, stay alert to private messages from strangers and take care of your wallet private keys, mnemonics, and account privacy.
Xem bài viết đầy đủ
Stay Alert: Beware of Multi-Sig Fraud!
Recently, some people might have received a message for help on Twitter or Telegram like this: “I have 100/1,000 USDT in my wallet, but somehow I cannot withdraw it. Here are my wallet address, private key, and mnemonic phrase. If you can help me withdraw, you will get some USDT as a reward.”
Xem bài viết đầy đủ