• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
freebtc.bnb
 • Created Date

  1663448222

  0.01% Có đặc tính này

 • Registration Date

  1663448222

  0.01% Có đặc tính này

 • Expiration Date

  1695005174

  0.01% Có đặc tính này

 • Length

  7

  10.77% Có đặc tính này

 • Segment Length

  7

  10.73% Có đặc tính này

 • Character Set

  letter

  39.89% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb state-little state-little
freebtc.bnb
refresh
Giá

BNB BNB Chưa được niêm yết

 • Created Date

  1663448222

  0.01% Có đặc tính này

 • Registration Date

  1663448222

  0.01% Có đặc tính này

 • Expiration Date

  1695005174

  0.01% Có đặc tính này

 • Length

  7

  10.77% Có đặc tính này

 • Segment Length

  7

  10.73% Có đặc tính này

 • Character Set

  letter

  39.89% Có đặc tính này

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
Register your .bnb domains today. - **A [SPACE ID](https://space.id) Name Service**
 • Hợp đồng

  0xe3b1...e8a6

 • ID token

  70867403371690006985512749442352260388768420942714047305205683155158909710499

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  BNB Chain