• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#75227
 • Sediment

  Rainbow Atmos

  7.45% Có đặc tính này

 • Category

  Spirit

  6.72% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Moldium

  1.25% Có đặc tính này

 • Environment

  Veldan

  1.5% Có đặc tính này

 • Artifact?

  No

  18.9% Có đặc tính này

 • Koda?

  No

  24.12% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside state-little state-little
#75227
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Sediment

  Rainbow Atmos

  7.45% Có đặc tính này

 • Category

  Spirit

  6.72% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Moldium

  1.25% Có đặc tính này

 • Environment

  Veldan

  1.5% Có đặc tính này

 • Artifact?

  No

  18.9% Có đặc tính này

 • Koda?

  No

  24.12% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside
Otherdeed for Otherside state-little state-little
Otherdeed is the key to claiming land in Otherside. Each have a unique blend of environment and sediment — some with resources, some home to powerful artifacts. And on a very few, a Koda roams.
 • Hợp đồng

  0x34d8...e258

 • ID token

  75227

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum