• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 1902
 • Drip Score

  22

  1.9% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  16.09% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.83% Có đặc tính này

 • Neck

  spider neck tattoo

  1.71% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.55% Có đặc tính này

 • Number

  1902

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.53% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.89% Có đặc tính này

 • Shirt

  super lover shirt

  1.07% Có đặc tính này

 • Hair

  og green

  1.77% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.84% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 1902
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Drip Score

  22

  1.9% Có đặc tính này

 • Eye Color

  blue

  16.09% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.83% Có đặc tính này

 • Neck

  spider neck tattoo

  1.71% Có đặc tính này

 • Race

  pink

  13.55% Có đặc tính này

 • Number

  1902

  0.01% Có đặc tính này

 • Eyes

  sleepy

  6.53% Có đặc tính này

 • Core

  gyaru

  7.89% Có đặc tính này

 • Shirt

  super lover shirt

  1.07% Có đặc tính này

 • Hair

  og green

  1.77% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.84% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  1902

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum