• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 5215
 • Eyes

  dilated

  10.61% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue pink shirt

  1.21% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft brown

  2.07% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.93% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.24% Có đặc tính này

 • Background

  casino

  3.39% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.31% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.71% Có đặc tính này

 • Number

  5215

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.83% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 5215
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  dilated

  10.61% Có đặc tính này

 • Shirt

  blue pink shirt

  1.21% Có đặc tính này

 • Hair

  tuft brown

  2.07% Có đặc tính này

 • Core

  lolita

  3.93% Có đặc tính này

 • Drip Score

  19

  1.24% Có đặc tính này

 • Background

  casino

  3.39% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.31% Có đặc tính này

 • Race

  tan

  5.71% Có đặc tính này

 • Number

  5215

  0.01% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  normal

  15.83% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  5215

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum