• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 6438
 • Earring

  dual rings silver

  1.21% Có đặc tính này

 • Shirt

  mape hoodie

  1.02% Có đặc tính này

 • Race

  alien

  1.33% Có đặc tính này

 • Drip Score

  35

  1.75% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.83% Có đặc tính này

 • Number

  6438

  0.01% Có đặc tính này

 • Hair

  og orange

  1.99% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.4% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.32% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.27% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.97% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 6438
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Earring

  dual rings silver

  1.21% Có đặc tính này

 • Shirt

  mape hoodie

  1.02% Có đặc tính này

 • Race

  alien

  1.33% Có đặc tính này

 • Drip Score

  35

  1.75% Có đặc tính này

 • Background

  sunrise

  7.83% Có đặc tính này

 • Number

  6438

  0.01% Có đặc tính này

 • Hair

  og orange

  1.99% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  a-drip

  7.4% Có đặc tính này

 • Eye Color

  green

  16.32% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast

  6.27% Có đặc tính này

 • Eyes

  sparkle

  10.97% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  6438

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum