• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Milady 8979
 • Background

  sunrise

  7.83% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.33% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.9% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  red puffer

  1.24% Có đặc tính này

 • Hair

  og blue

  1.84% Có đặc tính này

 • Earring

  flower earring

  1.26% Có đặc tính này

 • Glasses

  mottega sunglasses yellow

  1.15% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker anime

  0.89% Có đặc tính này

 • Drip Score

  32

  2.04% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.45% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.09% Có đặc tính này

 • Number

  8979

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker state-little state-little
Milady 8979
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  sunrise

  7.83% Có đặc tính này

 • Race

  pale

  16.33% Có đặc tính này

 • Eyes

  closed

  2.9% Có đặc tính này

 • Eye Color

  brown

  13.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  red puffer

  1.24% Có đặc tính này

 • Hair

  og blue

  1.84% Có đặc tính này

 • Earring

  flower earring

  1.26% Có đặc tính này

 • Glasses

  mottega sunglasses yellow

  1.15% Có đặc tính này

 • Hat

  trucker anime

  0.89% Có đặc tính này

 • Drip Score

  32

  2.04% Có đặc tính này

 • Core

  hypebeast-gyaru

  4.45% Có đặc tính này

 • Drip Grade

  b-drip

  11.09% Có đặc tính này

 • Number

  8979

  0.01% Có đặc tính này

Milady Maker
Milady Maker state-little state-little
Milady Maker is a collection of 10,000 generative pfpNFT's in a neochibi aesthetic inspired by street style tribes.
 • Hợp đồng

  0x5af0...25a5

 • ID token

  8979

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum