• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Unrevealed, 1/20 (#14621)
 • Edition Size

  Twenty

  25% Có đặc tính này

 • Revealed

  No

  73.04% Có đặc tính này

Opepen Edition state-little state-little
Unrevealed, 1/20 (#14621)
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Edition Size

  Twenty

  25% Có đặc tính này

 • Revealed

  No

  73.04% Có đặc tính này

Opepen Edition
Opepen Edition state-little state-little
This is not a pfp project.
 • Hợp đồng

  0x6339...e114

 • ID token

  14621

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum