• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Captainz #9320
 • Type

  Human

  89.47% Có đặc tính này

 • Stage

  2

  79.95% Có đặc tính này

Memeland Captainz state-little state-little
Captainz #9320
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Type

  Human

  89.47% Có đặc tính này

 • Stage

  2

  79.95% Có đặc tính này

Memeland Captainz
Memeland Captainz state-little state-little
9,999 PIRATE CAPTAINZ SEARCHING FOR THE LEGENDARY MEMELAND. 9,999 Captainz, with their pirate crewz, explore the Broken Seas in search of the legendary treasure known as “Memeland”. Join them in their quests for glory, fortune, love, and of course… memes.
 • Hợp đồng

  0x7692...44cc

 • ID token

  9320

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum