• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #9066
 • head

  Mad Scientist

  5.1% Có đặc tính này

 • clothes

  Googod Tee

  3.4% Có đặc tính này

 • neck

  None

  55.01% Có đặc tính này

 • eyes

  Swirly Glasses

  3.42% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.75% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.2% Có đặc tính này

 • background

  Brown

  12.98% Có đặc tính này

 • skin

  Pastel

  2.78% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.83% Có đặc tính này

DeGods state-little state-little
DeGod #9066
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • head

  Mad Scientist

  5.1% Có đặc tính này

 • clothes

  Googod Tee

  3.4% Có đặc tính này

 • neck

  None

  55.01% Có đặc tính này

 • eyes

  Swirly Glasses

  3.42% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.75% Có đặc tính này

 • mouth

  None

  57.2% Có đặc tính này

 • background

  Brown

  12.98% Có đặc tính này

 • skin

  Pastel

  2.78% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.83% Có đặc tính này

DeGods
DeGods state-little state-little
A collection of degenerates, punks, and misfits. Gods of the metaverse & masters of our own universe.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  9065

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum