• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy #2055 🔒
 • Head

  Wen

  1.33% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Floral Bandana

  5.06% Có đặc tính này

 • Eyes

  Big Yellow

  3.2% Có đặc tính này

 • Holding

  Golf Club

  1.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Open

  3.51% Có đặc tính này

 • Background

  Medium Green

  5.25% Có đặc tính này

 • Character

  Sly

  10.09% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Thumbs

  20.27% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Nippy #2055 🔒
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Head

  Wen

  1.33% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Floral Bandana

  5.06% Có đặc tính này

 • Eyes

  Big Yellow

  3.2% Có đặc tính này

 • Holding

  Golf Club

  1.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Open

  3.51% Có đặc tính này

 • Background

  Medium Green

  5.25% Có đặc tính này

 • Character

  Sly

  10.09% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Thumbs

  20.27% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.
 • Hợp đồng

  0x9674...4219

 • ID token

  2055

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum