• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy #2488
 • Eyes

  Serious Yellow

  3.17% Có đặc tính này

 • Head

  Orange Beanie

  1.89% Có đặc tính này

 • Background

  Dark Green

  5.8% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Bandana

  4.35% Có đặc tính này

 • Holding

  Pretzel No Salt

  2.39% Có đặc tính này

 • Mouth

  Serious

  4.19% Có đặc tính này

 • Character

  Fluf

  9.5% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Ok

  19.55% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Nippy #2488
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Serious Yellow

  3.17% Có đặc tính này

 • Head

  Orange Beanie

  1.89% Có đặc tính này

 • Background

  Dark Green

  5.8% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Bandana

  4.35% Có đặc tính này

 • Holding

  Pretzel No Salt

  2.39% Có đặc tính này

 • Mouth

  Serious

  4.19% Có đặc tính này

 • Character

  Fluf

  9.5% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Ok

  19.55% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.
 • Hợp đồng

  0x9674...4219

 • ID token

  2488

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum