• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy #478
 • Eyes

  Serious Yellow

  3.17% Có đặc tính này

 • Background

  Mint

  8.32% Có đặc tính này

 • Mouth

  Mild Sad

  3.69% Có đặc tính này

 • Head

  Knit Hat Orange Bear

  1.68% Có đặc tính này

 • Holding

  Blue Tennis Racquet

  2.39% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Collar

  6.24% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Waving

  20.98% Có đặc tính này

 • Character

  Didi

  12.2% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Nippy #478
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Serious Yellow

  3.17% Có đặc tính này

 • Background

  Mint

  8.32% Có đặc tính này

 • Mouth

  Mild Sad

  3.69% Có đặc tính này

 • Head

  Knit Hat Orange Bear

  1.68% Có đặc tính này

 • Holding

  Blue Tennis Racquet

  2.39% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Collar

  6.24% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Waving

  20.98% Có đặc tính này

 • Character

  Didi

  12.2% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.
 • Hợp đồng

  0x9674...4219

 • ID token

  478

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum