• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy #764
 • Mouth

  Open Very Happy

  3.45% Có đặc tính này

 • Neck

  Brown Collar

  5.37% Có đặc tính này

 • Eyes

  Curious Looking Right

  3.63% Có đặc tính này

 • Holding

  Pretzel

  2.51% Có đặc tính này

 • Background

  Pastel Yellow

  6.21% Có đặc tính này

 • Head

  Rain Cloud

  1.46% Có đặc tính này

 • Character

  Millie

  6.15% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Strong

  19.71% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Nippy #764
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Mouth

  Open Very Happy

  3.45% Có đặc tính này

 • Neck

  Brown Collar

  5.37% Có đặc tính này

 • Eyes

  Curious Looking Right

  3.63% Có đặc tính này

 • Holding

  Pretzel

  2.51% Có đặc tính này

 • Background

  Pastel Yellow

  6.21% Có đặc tính này

 • Head

  Rain Cloud

  1.46% Có đặc tính này

 • Character

  Millie

  6.15% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Strong

  19.71% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.
 • Hợp đồng

  0x9674...4219

 • ID token

  764

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum