KRE

KAI Kreaitor

0x0877...A832 copy

KAI KAI

$0.017732

-5.41%

 • Giá cao 24h

  $0.019332

 • Giá thấp 24h

  $0.017117

 • KL 24h (KAI)

  378.81K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  6731.35

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Mua

$0.017732

43.57K

$772.611

15Vài phút trước

Bán

$0.01745

2171.81

$37.897

17Vài phút trước

Bán

$0.01748

22.27K

$389.351

93Vài phút trước

Mua

$0.017399

38.52K

$670.216

115Vài phút trước

Mua

$0.017117

35.37K

$605.479

6Vài giờ trước

Bán

$0.017403

8802.01

$153.177

6Vài giờ trước

Mua

$0.017424

4435.1

$77.277

7Vài giờ trước

Bán

$0.017467

9936.52

$173.566

10Vài giờ trước

Mua

$0.017535

1416.53

$24.838

10Vài giờ trước

Mua

$0.017529

2657.48

$46.583

10Vài giờ trước

Bán

$0.017503

47.50K

$831.389

11Vài giờ trước

Bán

$0.017663

5336.93

$94.264

13Vài giờ trước

Bán

$0.017951

63.03K

$1131.49

15Vài giờ trước

Bán

$0.018257

83.52K

$1524.79

22Vài giờ trước

Bán

$0.019332

10.26K

$198.427

25Vài giờ trước

Bán

$0.018746

13.29K

$249.118

28Vài giờ trước

Bán

$0.018714

6175

$115.561

29Vài giờ trước

Bán

$0.018696

1770.43

$33.099

30Vài giờ trước

Mua

$0.018919

2631.34

$49.782

30Vài giờ trước

Mua

$0.018901

19.95K

$377.099

31Vài giờ trước

Mua

$0.018815

21.11K

$397.232

32Vài giờ trước

Mua

$0.018446

18.90K

$348.7

33Vài giờ trước

Mua

$0.018081

4188.93

$75.739

37Vài giờ trước

Mua

$0.018127

14.86K

$269.443

41Vài giờ trước

Bán

$0.017852

19.00K

$339.186

41Vài giờ trước

Mua

$0.017949

507.737

$9.113

41Vài giờ trước

Mua

$0.017993

2539.77

$45.699

42Vài giờ trước

Mua

$0.017864

173.48K

$3099.08

42Vài giờ trước

Mua

$0.017007

182.07K

$3096.62

42Vài giờ trước

Bán

$0.01624

36.77K

$597.07

43Vài giờ trước

Bán

$0.016492

3720.1

$61.352

45Vài giờ trước

Mua

$0.016566

19.99K

$331.119

45Vài giờ trước

Mua

$0.016472

22.33K

$367.896

46Vài giờ trước

Mua

$0.016461

15.90K

$261.746

46Vài giờ trước

Mua

$0.01642

3897.61

$63.998

46Vài giờ trước

Mua

$0.016433

56.72K

$932.114

46Vài giờ trước

Bán

$0.016131

4275

$68.96

47Vài giờ trước

Mua

$0.016194

11.43K

$185.161

04-14

Bán

$0.01599

5700

$91.143

04-14

Bán

$0.016078

6052.64

$97.315

04-14

Mua

$0.015963

17.16K

$273.967

04-14

Mua

$0.015923

19.16K

$305.084

04-14

Bán

$0.015193

77.26K

$1173.75

04-14

Mua

$0.015502

3210.82

$49.773

04-14

Mua

$0.015802

153.07K

$2418.9

04-14

Bán

$0.015063

17.64K

$265.698

04-14

Mua

$0.015238

33.33K

$507.832

04-14

Mua

$0.015306

232.18K

$3553.8

04-14

Mua

$0.014485

35.67K

$516.667

04-14

Mua

$0.014385

216.47K

$3114.02

$257,815

U
Uniswap V2
K

KAI

7,268,814

W

WETH

42

WETH : KAI

1:173821.3

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu