GIG

GTX Gigantix Wallet

0x1C00...60F5 copy

GTX GTX

$0.006414

-6.58%

 • 24h High

  $0.006925

 • 24h Low

  $0.006326

 • 24h Vol (GTX)

  1.50M

 • 24h vol(USDT)

  9834.71

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Sell

$0.006414

92.97K

$596.28

4Vài giờ trước

Sell

$0.006496

5064.52

$32.898

7Vài giờ trước

Sell

$0.006503

6432.09

$41.83

9Vài giờ trước

Sell

$0.006469

8132.22

$52.608

9Vài giờ trước

Buy

$0.006499

70.60K

$458.777

10Vài giờ trước

Buy

$0.006429

75.48K

$485.248

11Vài giờ trước

Sell

$0.006417

32.50K

$208.522

11Vài giờ trước

Sell

$0.006437

4620.33

$29.743

12Vài giờ trước

Buy

$0.006447

96.02K

$619.023

12Vài giờ trước

Sell

$0.006326

108.41K

$685.755

12Vài giờ trước

Buy

$0.006466

13.83K

$89.403

15Vài giờ trước

Sell

$0.006348

96.02K

$609.562

15Vài giờ trước

Sell

$0.006344

6840.94

$43.4

19Vài giờ trước

Sell

$0.006431

47.86K

$307.763

20Vài giờ trước

Sell

$0.006505

199.78K

$1299.56

20Vài giờ trước

Sell

$0.006786

96.00K

$651.428

20Vài giờ trước

Buy

$0.006925

294.28K

$2037.99

21Vài giờ trước

Buy

$0.006482

136.57K

$885.28

21Vài giờ trước

Sell

$0.006482

105.17K

$681.704

26Vài giờ trước

Buy

$0.006865

32.78K

$225.01

29Vài giờ trước

Buy

$0.006918

8460.88

$58.532

31Vài giờ trước

Sell

$0.006927

13.53K

$93.69

34Vài giờ trước

Sell

$0.006911

72.18K

$498.819

35Vài giờ trước

Buy

$0.00702

140.72K

$987.85

35Vài giờ trước

Buy

$0.006833

30.03K

$205.202

35Vài giờ trước

Buy

$0.006793

23.75K

$161.306

37Vài giờ trước

Sell

$0.006746

36.00K

$242.855

38Vài giờ trước

Buy

$0.006814

14.33K

$97.629

42Vài giờ trước

Buy

$0.006619

14.37K

$95.09

46Vài giờ trước

Sell

$0.006694

144.00K

$963.913

46Vài giờ trước

Sell

$0.006876

97.04K

$667.286

04-12

Sell

$0.007695

52.09K

$400.808

04-12

Sell

$0.007725

58.65K

$453.067

04-12

Sell

$0.00781

102.66K

$801.769

04-12

Sell

$0.007967

99.70K

$794.305

04-12

Buy

$0.008119

116.59K

$946.598

04-12

Buy

$0.007955

114.16K

$908.113

04-12

Buy

$0.007777

116.73K

$907.86

04-12

Buy

$0.00764

9234.13

$70.553

04-12

Sell

$0.007575

197.61K

$1496.78

04-12

Sell

$0.007868

606.65K

$4773

04-12

Sell

$0.008868

28.80K

$255.393

04-12

Buy

$0.008912

112.77K

$1005.06

04-12

Sell

$0.008708

62.66K

$545.648

04-12

Buy

$0.008821

43.75K

$385.869

04-12

Buy

$0.008752

60.11K

$526.096

04-12

Buy

$0.008657

61.04K

$528.446

04-12

Buy

$0.008483

70.10K

$594.717

04-12

Buy

$0.008386

93.54K

$784.461

04-11

Buy

$0.008308

20.99K

$174.375

$137,050

U
Uniswap V2
G

GTX

10,679,747

W

WETH

22

WETH : GTX

1:479114.7

Type

Amount/Token

User

notData notData
No data