CRU

CRU CRU

0x32a7...3c41 copy

CRU CRU

$0.662827

-3.84%

 • 24h High

  $0.689322

 • 24h Low

  $0.640596

 • 24h Vol (CRU)

  25.08K

 • 24h vol(USDT)

  16.52K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài giờ trước

Sell

$0.662827

255.663

$169.461

3Vài giờ trước

Sell

$0.665355

159.524

$106.14

10Vài giờ trước

Sell

$0.664587

1205.82

$801.374

10Vài giờ trước

Buy

$0.664587

439.433

$292.041

10Vài giờ trước

Buy

$0.664587

1205.82

$801.374

13Vài giờ trước

Buy

$0.662243

580.368

$384.345

15Vài giờ trước

Sell

$0.660092

1217.2

$803.463

15Vài giờ trước

Buy

$0.660092

515.526

$340.294

15Vài giờ trước

Buy

$0.660092

1217.2

$803.463

16Vài giờ trước

Sell

$0.653489

402.161

$262.808

16Vài giờ trước

Buy

$0.659518

1277.42

$842.484

16Vài giờ trước

Buy

$0.659518

1459.22

$962.382

16Vài giờ trước

Buy

$0.640596

220.043

$140.958

16Vài giờ trước

Buy

$0.640596

454.62

$291.228

16Vài giờ trước

Sell

$0.640596

1923.6

$1232.25

16Vài giờ trước

Sell

$0.640596

1068.67

$684.584

16Vài giờ trước

Sell

$0.640596

220.043

$140.958

16Vài giờ trước

Sell

$0.640596

454.48

$291.138

19Vài giờ trước

Buy

$0.659058

161.946

$106.732

19Vài giờ trước

Sell

$0.657297

1400

$920.216

19Vài giờ trước

Sell

$0.657297

875

$575.135

19Vài giờ trước

Buy

$0.671989

246.414

$165.587

19Vài giờ trước

Sell

$0.669204

1000

$669.204

19Vài giờ trước

Sell

$0.669204

600

$401.523

20Vài giờ trước

Sell

$0.678986

525.64

$356.902

20Vài giờ trước

Buy

$0.678543

238.405

$161.768

21Vài giờ trước

Sell

$0.679326

618.4

$420.095

30Vài giờ trước

Buy

$0.687351

232.939

$160.111

38Vài giờ trước

Buy

$0.689322

56.529

$38.967

40Vài giờ trước

Sell

$0.683954

760

$519.805

40Vài giờ trước

Sell

$0.683954

760

$519.805

41Vài giờ trước

Buy

$0.694562

844.128

$586.299

43Vài giờ trước

Sell

$0.687926

742.08

$510.496

45Vài giờ trước

Sell

$0.695884

727.65

$506.36

45Vài giờ trước

Sell

$0.695884

803.92

$559.435

45Vài giờ trước

Buy

$0.707944

846.045

$598.952

45Vài giờ trước

Buy

$0.707944

1580.09

$1118.61

47Vài giờ trước

Buy

$0.687107

148.454

$102.004

47Vài giờ trước

Buy

$0.685367

581.892

$398.81

47Vài giờ trước

Sell

$0.685367

1817.15

$1245.42

47Vài giờ trước

Buy

$0.693909

385.876

$267.763

47Vài giờ trước

Sell

$0.693909

1171.16

$812.679

06-21

Sell

$0.702524

655.475

$460.486

06-21

Sell

$0.71041

487.173

$346.093

06-21

Buy

$0.71041

487.173

$346.093

06-21

Sell

$0.698749

1186.85

$829.31

06-21

Buy

$0.71438

62.448

$44.612

06-21

Sell

$0.718706

267.623

$192.342

06-21

Buy

$0.718706

267.623

$192.342

06-21

Sell

$0.711112

909.08

$646.457

$159,144

U
Uniswap V2
C

CRU

119,910

W

WETH

23

WETH : CRU

1:5305.3

$115,384

U
Uniswap V2
C

CRU

87,078

U

USDT

57,667

USDT : CRU

1:1.509

$61,819

U
Uniswap V2
C

CRU

46,698

U

USDC

30,851

USDC : CRU

1:1.509

Type

Amount/Token

User

notData notData
No data