LUN

LINU Luna Inu

0x7813...D581 copy

LINU LINU

$0.{8}61

+2.70%

 • 24h High

  $0.{8}63

 • 24h Low

  $0.{8}58

 • 24h Vol (LINU)

  24054.83B

 • 24h vol(USDT)

  144.28K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Sell

$0.{8}61

8.20B

$49.933

7Vài phút trước

Buy

$0.{8}61

16.20B

$98.822

9Vài phút trước

Buy

$0.{8}61

176.10B

$1072.58

9Vài phút trước

Buy

$0.{8}61

8.14B

$49.355

15Vài phút trước

Buy

$0.{8}61

2.77B

$16.79

21Vài phút trước

Buy

$0.{8}61

131.74B

$797.976

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}61

20.05B

$121.59

54Vài phút trước

Buy

$0.{8}61

268.40B

$1625.31

62Vài phút trước

Buy

$0.{8}6

8.02B

$48.232

65Vài phút trước

Sell

$0.{8}6

58.47B

$351.35

87Vài phút trước

Buy

$0.{8}6

6.51B

$39.178

103Vài phút trước

Buy

$0.{8}6

128.66B

$773.946

105Vài phút trước

Buy

$0.{8}6

25.77B

$154.416

2Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

26.35B

$158.017

2Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

16.64B

$99.898

2Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

4.98B

$29.893

2Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

15.22B

$91.44

3Vài giờ trước

Sell

$0.{8}59

829.50B

$4925.21

3Vài giờ trước

Sell

$0.{8}59

539.13B

$3201.09

3Vài giờ trước

Buy

$0.{8}59

829.58B

$4925.66

3Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

24.43B

$147.228

5Vài giờ trước

Buy

$0.{8}61

10.99B

$66.636

5Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

19.81B

$119.646

5Vài giờ trước

Sell

$0.{8}6

100.79B

$607.326

6Vài giờ trước

Sell

$0.{8}6

426.98B

$2571.43

6Vài giờ trước

Buy

$0.{8}61

24.67B

$150.097

6Vài giờ trước

Buy

$0.{8}61

48.97B

$296.475

6Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

4.65B

$28.066

6Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

4.97B

$29.881

7Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

25.30B

$152.362

7Vài giờ trước

Buy

$0.{8}61

4.11B

$24.882

7Vài giờ trước

Buy

$0.{8}61

90.36B

$548.384

7Vài giờ trước

Buy

$0.{8}61

8.21B

$49.81

8Vài giờ trước

Sell

$0.{8}6

7.83B

$47.289

8Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

19.77B

$119.367

8Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

250.67B

$1512.91

8Vài giờ trước

Sell

$0.{8}6

1.03B

$6.17

8Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

374.22B

$2240.81

8Vài giờ trước

Buy

$0.{8}59

33.59B

$199.292

9Vài giờ trước

Sell

$0.{8}59

1.03B

$6.124

9Vài giờ trước

Sell

$0.{8}59

41.25B

$245.043

9Vài giờ trước

Buy

$0.{8}59

10.19B

$60.128

10Vài giờ trước

Buy

$0.{8}59

8.67B

$51.435

10Vài giờ trước

Buy

$0.{8}59

10.81B

$64.269

10Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

4.40B

$26.223

10Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

10.20B

$61.001

10Vài giờ trước

Buy

$0.{8}6

6.67B

$39.858

10Vài giờ trước

Sell

$0.{8}6

173.00B

$1033.08

10Vài giờ trước

Sell

$0.{8}6

825.76B

$4956.27

10Vài giờ trước

Sell

$0.{8}6

684.00B

$4105.43

$986,050

U
Uniswap V2
L

LINU

81,063,669,038,050

W

WETH

161

WETH : LINU

1:502802861765.4

Type

Amount/Token

User

notData notData
No data