IND

RFKJ Independence

0xF642...B0DA copy

RFKJ RFKJ

$0.{3}1839

-3.23%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}1904

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}1684

 • KL 24h (RFKJ)

  227.88M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  40.44K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1839

861.43K

$158.383

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1834

366.70K

$67.266

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1837

10.39M

$1908.5

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1837

1.30M

$238.865

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1822

21.87K

$3.984

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1822

5.21M

$949.182

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1791

239.65K

$42.915

6Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1797

5.89M

$1058.68

6Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1806

746.71K

$134.824

7Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1806

545.36K

$98.48

7Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1809

2.84M

$514.039

7Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1812

7.01M

$1270.53

7Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1829

965.31K

$176.517

8Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1835

17.77M

$3259.73

9Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1799

2.46M

$441.914

11Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1785

1.75M

$312.03

12Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1793

5.88M

$1054.18

12Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1776

2.67M

$474.903

15Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1761

26.41M

$4651.43

15Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1761

1.30M

$228.959

16Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1707

4.67M

$796.698

16Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1697

8.22M

$1395.8

16Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1714

7.17M

$1229.4

16Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1699

8.43M

$1433.01

16Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1699

1.30M

$220.866

16Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1684

23.52M

$3961.48

17Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1722

399.69K

$68.81

17Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1726

19.60M

$3382.89

18Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1769

11.56M

$2043.63

18Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1791

1.50M

$268.465

18Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1791

1.30M

$232.841

18Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1791

1.08M

$193.349

19Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1797

25.04M

$4500.19

19Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1851

556.74K

$103.042

21Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1858

107.08K

$19.893

21Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1858

3.92M

$728.249

21Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1865

5.39M

$1005.15

22Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1888

6.05M

$1143.07

23Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1904

2.09M

$398.255

23Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1895

1.34M

$253.06

24Vài giờ trước

Bán

$0.00019

18.83M

$3577.57

25Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1944

51.26K

$9.966

26Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1937

2.58M

$498.965

26Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1943

1.52M

$295.213

26Vài giờ trước

Bán

$0.000194

2.61M

$505.918

26Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1946

6.73M

$1309.41

26Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1964

17.36M

$3409.34

26Vài giờ trước

Bán

$0.{3}1964

1.30M

$255.35

26Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1924

5.24M

$1007.7

27Vài giờ trước

Mua

$0.{3}1913

15.95M

$3050.69

$608,248

U
Uniswap V2
R

RFKJ

1,653,215,247

W

WETH

96

WETH : RFKJ

1:17290741.5

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu