Android
iOS
Chrome
Bitget Wallet Android App

Ví Bitget dành cho Android

Tham gia cùng 12 triệu người dùng trải nghiệm Bitget Wallet an toàn và tiện lợi hơn!

QRcode
Quét mã để tải xuống
  • Đảm bảo bạn đang truy cập website chính thức trước khi tải xuống và luôn cảnh giác với bảo mật chứng chỉ internet
  • https://web3.bitget.com
  • Khi tải xuống từ Google Play, vui lòng đảm bảo rằng nhà phát triển là (BitKeep Global Inc.)
  • Bảo vệ khóa riêng tư và cụm từ ghi nhớ của bạn. Tránh để lộ hoặc tiết lộ chúng cho bất kỳ ai
Phiên bản mới nhất
Xác minh tệp APK

Kích thước:

Phiên bản:

OS: Android 4.1

Cập nhật vào:

Ví Bitget dành cho iOS

Tham gia cùng 12 triệu người dùng trải nghiệm Bitget Wallet an toàn và tiện lợi hơn!

QRcode
Quét mã để tải xuống
  • Đảm bảo bạn đang truy cập website chính thức trước khi tải xuống và luôn cảnh giác với bảo mật chứng chỉ internet
  • https://web3.bitget.com
  • Khi tải xuống từ App Store, vui lòng đảm bảo rằng nhà phát triển là (BitKeep Global Inc.)
  • Bảo vệ khóa riêng tư và cụm từ ghi nhớ của bạn. Tránh để lộ hoặc tiết lộ chúng cho bất kỳ ai
Phiên bản mới nhất

Kích thước:

Phiên bản:

OS: iOS 11.0 trở lên

Cập nhật vào:

Bitget Wallet iOS App
Bitget Wallet Chrome App

Tiện ích mở rộng Chrome của Bitget Wallet

Tham gia cùng 12 triệu người dùng trải nghiệm Bitget Wallet an toàn và tiện lợi hơn!

Kích thước:

Phiên bản:

Nền tảng: Chrome

Cập nhật vào: