380815.bnb
 • Skin Name

  Default

  61.75% 有此属性

 • Character Set

  digit

  33.62% 有此属性

 • Holding Skins

  Default

  56.62% 有此属性

SPACE ID - .bnb state-little state-little
380815.bnb
refresh
价格

BNB BNB 暂无报价

 • Skin Name

  Default

  61.75% 有此属性

 • Character Set

  digit

  33.62% 有此属性

 • Holding Skins

  Default

  56.62% 有此属性

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
SPACE ID 正在构建一个通用名称服务网络,该网络可以跨区块链无缝协调和连接人员、信息、资产、应用程序。
 • 合约地址

  0xe3b1...e8a6

 • Token ID

  16326776823457868823749152743057895530116951418430579040574820661768689888487

 • 代币标准

  ERC-721

 • 网络

  BNB Chain