xonom.bnb
 • Created Date

  1680809409

  0.01% memiliki sifat (trait) ini

 • Registration Date

  1680809410

  0.01% memiliki sifat (trait) ini

 • Expiration Date

  1712366360

  0.01% memiliki sifat (trait) ini

 • Length

  5

  22.35% memiliki sifat (trait) ini

 • Segment Length

  5

  22.58% memiliki sifat (trait) ini

 • Character Set

  letter

  39.68% memiliki sifat (trait) ini

 • Skin Name

  Default

  61.55% memiliki sifat (trait) ini

 • Holding Skins

  Default

  56.45% memiliki sifat (trait) ini

SPACE ID - .bnb state-little state-little
xonom.bnb
refresh
Harga

BNB BNB Belum listing

 • Created Date

  1680809409

  0.01% memiliki sifat (trait) ini

 • Registration Date

  1680809410

  0.01% memiliki sifat (trait) ini

 • Expiration Date

  1712366360

  0.01% memiliki sifat (trait) ini

 • Length

  5

  22.35% memiliki sifat (trait) ini

 • Segment Length

  5

  22.58% memiliki sifat (trait) ini

 • Character Set

  letter

  39.68% memiliki sifat (trait) ini

 • Skin Name

  Default

  61.55% memiliki sifat (trait) ini

 • Holding Skins

  Default

  56.45% memiliki sifat (trait) ini

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
SPACE ID 正在构建一个通用名称服务网络,该网络可以跨区块链无缝协调和连接人员、信息、资产、应用程序。
 • Kontrak

  0xe3b1...e8a6

 • ID Token

  40149376946476842168049583120414708816450827353561585654553567781590993357849

 • Standar Token

  ERC-721

 • Mainnet

  BNB Chain