fifa-world-cup-qatar-2022.bnb ⚠️
 • Character Set

  mixed

  1.45% 有此属性

 • Skin Name

  Default

  61.56% 有此属性

 • Holding Skins

  Default

  56.45% 有此属性

SPACE ID - .bnb state-little state-little
fifa-world-cup-qatar-2022.bnb ⚠️
refresh
价格

BNB BNB 暂无报价

 • Character Set

  mixed

  1.45% 有此属性

 • Skin Name

  Default

  61.56% 有此属性

 • Holding Skins

  Default

  56.45% 有此属性

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
SPACE ID 正在构建一个通用名称服务网络,该网络可以跨区块链无缝协调和连接人员、信息、资产、应用程序。
 • 合约地址

  0xe3b1...e8a6

 • Token ID

  99013591762700939538729132004602713161299208323014615001260764679121987855801

 • 代币标准

  ERC-721

 • 网络

  BNB Chain