• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Not a NFT Project #1762
 • Background

  Pink

  8.07% Có đặc tính này

 • Clothes

  Pink Sweater

  6.48% Có đặc tính này

 • Head

  Teal Fade

  2.73% Có đặc tính này

 • Mouth

  Tooth

  5.04% Có đặc tính này

 • Headgear

  Blonde Hair

  5.43% Có đặc tính này

 • Eyes

  3D

  2.04% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project #1762
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Pink

  8.07% Có đặc tính này

 • Clothes

  Pink Sweater

  6.48% Có đặc tính này

 • Head

  Teal Fade

  2.73% Có đặc tính này

 • Mouth

  Tooth

  5.04% Có đặc tính này

 • Headgear

  Blonde Hair

  5.43% Có đặc tính này

 • Eyes

  3D

  2.04% Có đặc tính này

Not a NFT Project
Not a NFT Project
我们正试图从一个初创公司走向非 NFT 项目
 • Hợp đồng

  0x0394...86ef

 • ID token

  1762

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum