• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Moonbirds #4880
 • Background

  Blue

  16.36% Có đặc tính này

 • Beak

  Long

  16.12% Có đặc tính này

 • Body

  Crescent

  35.38% Có đặc tính này

 • Headwear

  Bandana

  1.93% Có đặc tính này

 • Feathers

  Brown

  14.37% Có đặc tính này

 • Eyes

  Discerning

  12.59% Có đặc tính này

Moonbirds state-little state-little
Moonbirds #4880
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Blue

  16.36% Có đặc tính này

 • Beak

  Long

  16.12% Có đặc tính này

 • Body

  Crescent

  35.38% Có đặc tính này

 • Headwear

  Bandana

  1.93% Có đặc tính này

 • Feathers

  Brown

  14.37% Có đặc tính này

 • Eyes

  Discerning

  12.59% Có đặc tính này

Moonbirds
Moonbirds state-little state-little
10,000 个实用型 PFP 的集合,具有丰富多样且独特的稀有特性池。
 • Hợp đồng

  0x2358...a68b

 • ID token

  4880

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum