• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#8652
 • Eyes

  Angry

  13.65% Có đặc tính này

 • Outerwear

  Gold Chain

  2.38% Có đặc tính này

 • Body

  Tranquil

  9.89% Có đặc tính này

 • Feathers

  Red

  18.42% Có đặc tính này

 • Background

  Purple

  16.56% Có đặc tính này

 • Beak

  Small

  42.15% Có đặc tính này

Moonbirds state-little state-little
#8652
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Angry

  13.65% Có đặc tính này

 • Outerwear

  Gold Chain

  2.38% Có đặc tính này

 • Body

  Tranquil

  9.89% Có đặc tính này

 • Feathers

  Red

  18.42% Có đặc tính này

 • Background

  Purple

  16.56% Có đặc tính này

 • Beak

  Small

  42.15% Có đặc tính này

Moonbirds
Moonbirds state-little state-little
10,000 个实用型 PFP 的集合,具有丰富多样且独特的稀有特性池。
 • Hợp đồng

  0x2358...a68b

 • ID token

  8652

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum