Bean #19339
 • Background

  Off White D

  20.87% Có đặc tính này

 • Type

  Black Eyed Bean

  4.88% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  10.49% Có đặc tính này

 • Mouth

  Drool

  2.82% Có đặc tính này

 • Face

  Seer Eyeband

  1.7% Có đặc tính này

 • Clothing

  Red Noragi

  1.49% Có đặc tính này

 • Hand

  Tech Deck

  0.56% Có đặc tính này

BEANZ Official state-little state-little
Bean #19339
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Off White D

  20.87% Có đặc tính này

 • Type

  Black Eyed Bean

  4.88% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  10.49% Có đặc tính này

 • Mouth

  Drool

  2.82% Có đặc tính này

 • Face

  Seer Eyeband

  1.7% Có đặc tính này

 • Clothing

  Red Noragi

  1.49% Có đặc tính này

 • Hand

  Tech Deck

  0.56% Có đặc tính này

BEANZ Official
BEANZ Official state-little state-little
BEANZ 是一种从花园里的泥土中发芽的小物种。他们是 Azuki 的好伙伴,尽管有些人喜欢单独踢它。他们热切地渴望提供帮助。然而,某些 BEANZ 感受到了为自己铺路的呼唤......
 • Hợp đồng

  0x306b...f949

 • ID token

  19339

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum