• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Bean #6835
BEANZ Official state-little state-little
Bean #6835
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

  BEANZ Official
  BEANZ Official state-little state-little
  BEANZ 是一种从花园里的泥土中发芽的小物种。他们是 Azuki 的好伙伴,尽管有些人喜欢单独踢它。他们热切地渴望提供帮助。然而,某些 BEANZ 感受到了为自己铺路的呼唤......
  • Hợp đồng

   0x306b...f949

  • ID token

   6835

  • Tiêu chuẩn token

   ERC-721

  • Mainnet

   Ethereum