• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
#74181
 • Environment

  Mystic

  1.56% Có đặc tính này

 • Sediment

  Rainbow Atmos

  7.34% Có đặc tính này

 • Western Resource

  Runa

  1.16% Có đặc tính này

 • Northern Resource

  Brimstone

  1.21% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Spiritseep

  0.07% Có đặc tính này

 • Category

  Growth

  4.8% Có đặc tính này

 • Southern Resource

  Luster

  1.2% Có đặc tính này

 • Artifact

  Slime Juice

  0.36% Có đặc tính này

 • Artifact?

  Yes

  9.05% Có đặc tính này

 • Koda?

  No

  24.13% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside state-little state-little
#74181
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Environment

  Mystic

  1.56% Có đặc tính này

 • Sediment

  Rainbow Atmos

  7.34% Có đặc tính này

 • Western Resource

  Runa

  1.16% Có đặc tính này

 • Northern Resource

  Brimstone

  1.21% Có đặc tính này

 • Eastern Resource

  Spiritseep

  0.07% Có đặc tính này

 • Category

  Growth

  4.8% Có đặc tính này

 • Southern Resource

  Luster

  1.2% Có đặc tính này

 • Artifact

  Slime Juice

  0.36% Có đặc tính này

 • Artifact?

  Yes

  9.05% Có đặc tính này

 • Koda?

  No

  24.13% Có đặc tính này

Otherdeed for Otherside
Otherdeed for Otherside state-little state-little
Otherdeed 是在 Otherside 取得土地的关键。每个都有独特的环境和沉积物混合 - 有些拥有资源,有些拥有强大的文物。
 • Hợp đồng

  0x34d8...e258

 • ID token

  74181

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum