• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Hợp đồng:0x365d...9537

DuDuLab 是由百度孵化的独立 NFT 项目团队,核心成员以原生加密人士为主,团队约 30 余人。DuDu 熊 NFT 正是以百度品牌吉祥物形象「百度熊」为主体创作的。坊间因此将百度描述为第一家在公链上将官方形象铸造为 NFT、同时也是第一家在海外运营和发售 NFT 的中国互联网大厂。

Xem tất cả
 • ETH ETH 0.00499

  Giá sàn

 • ETH ETH 1K

  Tổng khối lượng

 • 10K

  Tổng nguồn cung

 • 2.4K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử