CloneX #18302
 • DNA

  Robot

  29.99% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Unkept

  1.15% Có đặc tính này

 • Jewelry

  IRI Blade CHKR

  0.42% Có đặc tính này

 • Clothing

  ORNG FRSH Shirt

  1.17% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Aviator

  1.62% Có đặc tính này

 • Mouth

  ICED GRILLS

  0.48% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
CloneX #18302
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • DNA

  Robot

  29.99% Có đặc tính này

 • Hair

  BLCK Unkept

  1.15% Có đặc tính này

 • Jewelry

  IRI Blade CHKR

  0.42% Có đặc tính này

 • Clothing

  ORNG FRSH Shirt

  1.17% Có đặc tính này

 • Eyewear

  Aviator

  1.62% Có đặc tính này

 • Mouth

  ICED GRILLS

  0.48% Có đặc tính này

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI state-little state-little
RTFKT使用最新的游戏引擎,NFT,区块链身份验证和增强现实,结合制造业创造独一无二的专业知识球鞋和数字工件。
 • Hợp đồng

  0x49cf...a28b

 • ID token

  10635

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum